Cursos de Formación
Servicios

Buscador de cursos


 Area:

Modalidad:

 Tipo:

PROGRAMACIÓN CURSOS BONIFICABLES

- Segundo trimestre 2018 -

PLAN DE FORMACIÓN Y GESTIÓN DE BONIFICACIONES

TARJETA PROFESIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN

- Para el sector del metal -

DUPLICADOS DE DIPLOMAS

¿Eres un centro de formación?

- Envíanos tu propuesta formativa junto con una descripción de instalaciones y medios -

Subscripció al Infoball

- Newsletter semanal con toda la información de cursos -

PRL OFICI: OPERARIS DE MÀQUINES DE MECANITZAT PER DEFORMACIÓ I TALL DEL METALL

Imprimir

OBJETIVO:
- Millorar les competències i qualificacions dels treballadors ocupats.
- Donar suport a la Formació Contínua com un element essencial del procés de formació al llarg de tota la vida.
- Potenciar la sensibilitat dels professionals en l'àmbit de la prevenció de riscos laborals. Reduir l'índex de sinistralitat laboral a través de la formació contínua.
- Contribuir a la determinació de les qualificacions i competències professionals específiques del sector del Metall en matèria de seguretat i salut en el treball.
Aconseguir que les accions i actuacions en relació amb els continguts segons text de l'II Conveni col·lectiu Estatal de la Indústria, la Tecnologia i els Serveis del Sector del Metall (CEM) (codi de conveni n.º 99003435011900), que va ser subscrit amb data 24 de març de 2017, homogènies i coordinades en tot el territori nacional.
- Transmetre els coneixements i normes específiques en matèria de seguretat i salut en el treball en relació amb l'activitat.


DATOS GENERALES DEL CURSO:
FECHA INICIO: 23/07/2018
FECHA FINALIZACIÓN: 26/07/2018
HORAS: 20 H.
DÍAS SEMANA: Lunes, Martes, Miércoles, Jueves
HORARIO: De 9:00h. hasta 14:00h.
Dias de clase en Julio: 23, 24, 25 i 26

CONTENIDO:
1. PART COMUNA O TRONCAL.
1.1 Verificació, identificació i vigilància del lloc de treball i el seu entorn.
Regs i mesures preventives.
Coneixement de l'entorn del lloc de treball. Planificació de les tasques des d'un punt de vista preventiu.
Emmagatzematge i provisió de materials.
Manipulació de productes químics. Fitxa de dades de seguretat. Simbologia.
Ordre i neteja.
Senyalització. Trànsit pel centre de treball.
1.2 Interferències entre activitats.
Activitats simultànies o successives.
1.3 Drets i obligacions.
Marc normatiu general i específic.
Organització de la prevenció.
Foment de la presa de consciència sobre la importància d'involucrar-se en la prevenció de riscos laborals.
Participació, informació, consulta i propostes.
1.4 Seguretat vial.
1.5 Primers auxilis i mesures d'emergència.
Coneixements específics bàsics. Objectius i funcions.
2. PART ESPECÍFICA.
2.1 Definició dels treballs.
Descripció dels procediments i processos segurs del treball del lloc de
treball.
2.2 Tècniques preventives específiques.
Aplicació del pla de seguretat i salut en la tasca concreta. Avaluació i informació específica de riscos.
Riscos específics i mesures preventives.
Proteccions col·lectives (col·locació, usos i obligacions i manteniment).
Proteccions individuals (col·locació, usos i obligacions i manteniment).
2.3 Mitjans auxiliars, equips i eines.
Riscos derivats de l'ús dels mitjans auxiliars, equips i eines emprats en l'activitat de l'ofici.
La formació preventiva per als treballs de mecanitzat per deformació i tall incidirà, entre d'altres, en els següents riscos i en les seves corresponents mesures preventives:
Caigudes al mateix nivell. Cops contra objectes o elements de la màquina-eina. Riscos per projecció de partícules o objectes. Atrapaments per i entre objectes. Riscos per contactes elèctrics i d'incendi. Riscos per manipulació de càrregues. Sorolls. Corts amb objectes afilats. Aixafament entre els útils.

LUGAR DE REALIZACIÓN :
XALOC, S.A. CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO -
Gran via, 100
(L'Hospitalet de Llobregat)

INSCRIPCIÓN :
La data màxima per a la inscripció és 3 dies hàbils abans de l'inici del curs. Places limitades.
El preu total del curs és de 180 € + IVA per participant per a les empreses associades. Per a empreses no associades és de 270 € + IVA.
Les empreses podran recuperar 260 €.

Els treballadors autònoms tindran un 10% de descompte ja que no tenen accés a la bonificació.
Passos a seguir:
1. Emplenar la fitxa d'inscripció que trobarà a continuació.
2. Rebrà la factura del curs que haurà d'abonar màxim 3 dies hàbils abans del seu inici i remetre còpia del comprovant de la transferència bancària al mail formacion@aeball.net o fax 933375015.
3. Es realitzarà la comunicació del curs a la Fundació Tripartida per a la Formació en l'Ocupació, perquè aquelles empreses que ho desitgin pugin obtenir la bonificació corresponent a la formació dels seus treballadors de règim general.

INSCRIPCIÓN FICHA ALUMNO

Una vez recibida la solicitud de inscripción, contactaremos para confirmarle la disponibilidad de plaza y solicitarle la documentación necesaria.

VolverAvda. Fabregada, 93, 1º 3ª, Esc. Derecha
08901 L'Hospitalet de Llobregat . Barcelona