Català · Español · Inglés Asóciate

BUSCADOR DE CURSOS
 Area:

 Modalidad:

 Sector:
Facebook
Home >> SERVICIOS >> FORMACIÓN >> INFORMACIÓN DE CURSOS

INFORMACIÓN DE CURSOS
Cursos dirigidos a trabajadores en activo de todos los sectores y personas desempleadas (consultar plazas)

Cursos encontrados: 85

ADAPTACIÓ ALS REQUISITS DE LA NORMA ISO 9001:2015

- Conèixer els nous requisits per al Sistema de Gestió de la Qualitat. - Proporcionar les directrius d’interpretació i implantació dels nous requisits de la nova Norma ISO. - Preparar el Sistema de Gestió de la Qualit...

Duración: 12 horas. Inicio: 03/05/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


NÒMINES I SEGURETAT SOCIAL I

- Proporcionar els coneixements i les habilitats pràctiques necessàries per confeccionar nòmines. - Aprendre a confeccionar un contracte de treball i el càlcul d’una aplicació. - Comprendre la relació entre salari i ...

Duración: 30 horas. Inicio: 03/05/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


TÈCNIQUES DE VENDA I TANCAMENT

- Millorar les habilitats comercials amb tècniques de sondeig, suport i tancament. - Aprendre a controlar les principals objeccions durant les fases de la venda. - Aprendre a satisfer i fidelitzar els clients com a obj...

Duración: 5 horas. Inicio: 04/05/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ

- Adquirir coneixements teòrics i pràctics del manteniment de calderes. - Introduir els participants en el coneixement de les instal·lacions de climatització. - Conèixer els tipus de calderes i les seves parts principa...

Duración: 50 horas. Inicio: 07/05/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


OPERADOR DE PLATAFORMES ELEVADORES MÒBILS DE PERSONAL(PEMP)

- Proporcionar a l'operador les competències per a la conducció, ús i maneig segur de Plataformes Elevadores Mòbils de Personal, corresponents als tipus i grups definits per a cada màquina....

Duración: 12 horas. Inicio: 07/05/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


HABILITATS DIRECTIVES

- Desenvolupar les habilitats com a directiu i persona, com a motivador i creador d'equip i com a desenvolupador de persones. - Conèixer les habilitats necessàries per a la millora de la gestió i efectivitat del temps d...

Duración: 20 horas. Inicio: 07/05/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


MOS: MICROSOFT OFFICE EXCEL

- Aprendre els coneixements necessaris per a la utilització professional de les eines Office 2013. - Adquirir coneixements de l’entorn Access i la capacitat de completar tasques de forma independent. - Aprendre i crea...

Duración: 45 horas. Inicio: 07/05/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


AUDITOR DE PROCESSOS SEGON EL REFERENCIAL VDA. 6.3 (V2016)

- Planificar i dur a terme un programa d'Auditories de Processos eficaç i eficient basat en els requisits dels clients d'automoció i sota l'enfocament del referencial VDA 6.3 (2016). - Interpretar els requisits que s'ha...

Duración: 21 horas. Inicio: 07/05/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


AUDITOR CAP SEGONS LA NORMA IRCA DE MEDI AMBIENT, ISO 14001:2015

- Transmetre al participant el coneixement complet sobre el maneig de la normativa nacional i internacional en relació amb la gestió ambiental. - Aprenen les etapes necessàries per a la planificació, preparació, execuci...

Duración: 40 horas. Inicio: 07/05/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


ANALÍTICA WEB I PLA DE MARKETING DIGITAL

- Aprendre a mesurar resultats de Màrqueting Digital: accions en xarxes socials, SEO, SEM, email Màrqueting. - Aprendre a fixar i aconseguir objectius SMART en Màrqueting Digital. - Entendre el valor de les KPI i la se...

Duración: 30 horas. Inicio: 07/05/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


E-COMMERCE: LA VENDA ONLINE DELS TEUS PRODUCTES

- Aprendre les tècniques d'optimització en cada una de les fases del funnel de conversió: captació, conversió, venta, fidelització. - Analitzar qui és el nostre client, quin és el seu cost d'adquisició (CAC) i el seu v...

Duración: 4 horas. Inicio: 08/05/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


ANGLÈS B.1.D

- Competències pragmàtiques: funcional i discursiva. Comprensió oral. - Adquirir un bon nivell de comprensió oral per satisfer les necessitats bàsiques. - Extreure la informació essencial i els punts principals de miss...

Duración: 60 horas. Inicio: 08/05/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


MINDFULNESS

- Falicitar de les tècniques necessàries per augmentar els nivells de consciència, contribuint a gestionar millor els canvis, optimitzar la presa de decisions, gestionar les crisis i els desafiaments del dia a dia, així ...

Duración: 30 horas. Inicio: 08/05/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


COMERÇ EXTERIOR

- Integrar coneixements de diferent naturalesa per a la gestió internacional de l'empresa. - Introduir a l'empresa als mercats exteriors, identificant les dificultats a les quals ha de fer front i les tècniques a aplica...

Duración: 40 horas. Inicio: 08/05/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


COM PARLAR EN PÚBLIC

- Refermar la importància de l’ús correcte de la llengua amb una estructura clara de missatge. - Dominar la preparació del contingut d’un discurs o comunicació per sintonitzar amb el públic receptor. - Identificar les ...

Duración: 20 horas. Inicio: 08/05/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


COM D’HÀBIL ETS AMB L’EQUIP? QUÈ COMUNIQUES?

- Potenciar els recursos personals. - Aconseguir que arribis a establir i mantenir relacions interpersonals gratificants....

Duración: 8 horas. Inicio: 09/05/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


AUDITORIES DEL PRODUCTE SEGONS VDA 6.5

- Planificar, documentar i implementar un Programa d'Auditories de Producte d'acord amb els requisits del Referencial VDA 6.5 de la indústria d'Automoció....

Duración: 7 horas. Inicio: 10/05/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


7 EINES NO SALARIALS PER RETENIR EL TALENT

- Reflexionar sobre les causes de la fuita de talent. - Donar a conèixer diferents alternatives i possibilitats no salarials per retenir el talent. - Facilitar l’adopció de mesures concretes i adaptades a les necessit...

Duración: 4 horas. Inicio: 10/05/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


REGLAMENT D'EQUIPS A PRESSIO. DIRECTIVA 2014/68/UE

- Conèixer el contingut essencial, els requisits que s'han de complir i l'àmbit d'aplicació del nou Reglament sobre Equips a Pressió. - Tràmit de legalització d'un Equip a Pressió segons la nova Llei de Seguretat Indust...

Duración: 12 horas. Inicio: 14/05/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


COMUNICACIÓ CORPORAL

- Capacitat de llegir i descodificar els senyals i pistes del cos és una de las habilitats que permeten millorar la imatge que volem transmetre i fer-nos amb el control de la nostra carrera professional. A través de l’e...

Duración: 10 horas. Inicio: 14/05/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


OPERACIÓ DE CARRETONS SEGONS LA NORMA UNE 58451

- Capacitar al maneig segur d'operacions amb carretons elevadors, formant en la seva conducció i maneig. - Conèixer la normativa de seguretat laboral aplicable al maneig de carretons elevadors per a la seva aplicació en...

Duración: 24 horas. Inicio: 14/05/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


XINÈS

- S'estudiarà xinès en pinyin (alfabet llatí) i en caràcters de forma simultània, integrant les destreses de comprensió i expressió oral i escrita en cada cas....

Duración: 40 horas. Inicio: 15/05/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


RUS NIVELL INCIAL

- Adquirir coneixements bàsics de l'idioma per poder desembolicar-se en un entorn de parla russa. - Pràcticar amb la teoria lingüística aplicada en forma de simulacions i role-plays....

Duración: 40 horas. Inicio: 15/05/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


COMMUNICATING AND NEGOTIATING IN ENGLISH

- Understand the origin and basis of conflict and negotiation. - Differentiate about different kinds of conflict. - Get insight on strategies and tactics to overcome conflict. - Know how to negotiate in an effect...

Duración: 8 horas. Inicio: 15/05/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


INSTALADORES Y REPARADORES DE LÍNEAS Y EQUIPOS ELÉCTRICOS

- Mejorar las competencias y cualificaciones de los trabajadores ocupados. - Apoyar la Formación Continua como un elemento esencial del proceso de formación a lo largo de toda la vida. - Potenciar la sensibilidad de ...

Duración: 8 horas. Inicio: 15/05/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


AUDITOR INTERN DE SISTEMES GESTIÓ SEGONS ISO 9001: 2015 I ISO 14001: 2015

- Conèixer els Requisits de les noves versions de les Normes ISO 9001: 2015 i ISO 14001: 2015. - Conèixer la documentació necessària i proporcionar les eines per dur a terme segons aquestes normes les auditories interne...

Duración: 21 horas. Inicio: 16/05/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


QUANT S'HA DE VENDRE PER TENIR BENEFICIS

- Aprendre a calcular els marges de benefici per la viabilitat d'un negoci....

Duración: 4 horas. Inicio: 17/05/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


L'ENTREVISTA COMERCIAL PERFECTA

- Realitzar l'obertura amb el client per crear vincle i generar confiança. - Aconseguir l'estat intern necessari, la comunicació no verbal i l'impacte de la primera impressió. - Utilitzar els sondejos i dominar les p...

Duración: 5 horas. Inicio: 18/05/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


PNEUMÀTICA I ELECTROPNEUMÀTICA INDUSTRIAL

- Entendrà el significat d'un sistema pneumàtic i la seva aplicació en màquines de producció. - Regular òptimament la velocitat de funcionament i la pressió de treball. - Detectarà les errades en components pneumàtics...

Duración: 25 horas. Inicio: 21/05/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


ADAPTACIÓ ALS REQUISITS DE LA NOVA NORMA ISO 14001: 2015

- Conèixer els nous requisits per al Sistema de Gestió del Medi Ambient i els principis de gestió que ha establert ISO amb la nova versió de la Norma ISO 14001: 2015. - Proporcionar als assistents les directrius clares ...

Duración: 12 horas. Inicio: 21/05/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


OPERADOR DE PLATAFORMES ELEVADORES MÒBILS DE PERSONAL(PEMP)

- Proporcionar a l'operador les competències per a la conducció, ús i maneig segur de Plataformes Elevadores Mòbils de Personal, corresponents als tipus i grups definits per a cada màquina....

Duración: 12 horas. Inicio: 22/05/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ

- Negociar. Com fer-ho de manera flexible i empàtica. - Comunicar-se de manera assertiva. - Aconseguir la fórmula d'èxit, anomenada "win-win", on tots guanyen. - Gestionar emocions en entorns difícils. - Aplicar tècn...

Duración: 5 horas. Inicio: 22/05/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


ACTUALITZACIÓ DE PLATAFORMES ELEVADORES MÒBILS DE PERSONAL (PEMP)

Adquirir els coneixements bàsics en seguretat i prevenció en plataformes elevadores. Conèixer i utilitzar correctament els equips de protecció individual....

Duración: 8 horas. Inicio: 23/05/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


AMB QUIN TALENT GESTIONES EL CAPITAL HUMÀ DEL TEU EQUIP?

- Aprendre a gestionar i a involucra l’equip per la consecució d’objectius....

Duración: 12 horas. Inicio: 24/05/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


FORMEL Q - SISTEMA D'AVALUACIÓ A PROVEÏDORS VW

- Obtenir una visió general dels requisits per a ser subministrador de peces d'automoció. - Adquirit la formació necessària per a aplicar en la empresa les tècniques d'avaluació utilitzades en Formel Q....

Duración: 14 horas. Inicio: 24/05/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


TALLER D’AUTOCONEIXEMENT: ENEAGRAMA

- Pretén que augmentem el nostre autoconeixement i al mateix temps adquirim un major coneixement dels altres. - Augmentar aquests coneixements, automàticament potenciarem les nostres habilitats alhora de relacionar-nos...

Duración: 4 horas. Inicio: 25/05/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


OPERACIÓ DE CARRETONS SEGONS LA NORMA UNE 58451

- Capacitar al maneig segur d'operacions amb carretons elevadors, formant en la seva conducció i maneig. - Conèixer la normativa de seguretat laboral aplicable al maneig de carretons elevadors per a la seva aplicació en...

Duración: 24 horas. Inicio: 28/05/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


TALLER PRODUCCIÓN CELULAR

- Aprenderá a reconocer las situaciones en que la Producción. Celular aporta beneficios. Aprenderá a diseñar una Célula de Producción dentro del contexto de la fábrica....

Duración: 12 horas. Inicio: 29/05/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


TREBALLS DE FONTANERIA, INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓNCLIMATIZACIÓN, INSTAL·LACIONS D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA I INSTAL·LACIONS SOLARS TÈRMIQUES.

- Millorar les competències i qualificacions dels treballadors ocupats. - Donar suport a la Formació Contínua com un element essencial del procés de formació al llarg de tota la vida. - Potenciar la sensibilitat dels...

Duración: 8 horas. Inicio: 29/05/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


ANGLÈS B.1.B

- Utilitzar l'idioma amb certa seguretat i flexibilitat, receptiva i productivament, tant en forma parlada com escrita, així com per a mediar entre parlants de distintes llengües, en situacions quotidianes i menys corren...

Duración: 60 horas. Inicio: 30/05/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


NÒMINES I SEGURETAT SOCIAL II

- Ser capaç de confeccionar contractes, nòmines i seguretat social, així com de gestionar els aspectes legals mes - rellevants. - Desenvolupar l' activitat laboral en el àmbit de la gestió administrativa. - Dominar la ...

Duración: 30 horas. Inicio: 31/05/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


MOS: MICROSOFT OFFICE EXCELDuración: 45 horas. Inicio: 31/05/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


ATEX (D'ATMÓSFERES EXPLOSIVES)

- Analitzar les situacions de risc que es troba el treballador que realitza treballs en Atmósferes Explosives. - Conèixer les mesures preventives que es poden adoptar per evitar els riscos en aquestes atmósferes. - I...

Duración: 6 horas. Inicio: 31/05/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


MOS: MICROSOFT OFFICE POWERPOINT

- Traslladar a l´assistent els coneixements necessaris per a la utilització professional de les principals eines que configuren Office. - Formar a l´assistent seguint el currículum dissenyat per Microsoft per a la corre...

Duración: 35 horas. Inicio: 31/05/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


COM POSAR PREU ALS MEUS PRODUCTES O SERVEIS

- Conèixer a aplicar diferents sistemes per determinar el preu de venda, entendre les formules per a fixar els preus dels productes o Serveis i calcular el marge brut comercial. - Aquesta decisió és determinant en la v...

Duración: 4 horas. Inicio: 01/06/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


TREBALLS EN TALLERS DE REPARACIÓ DE VEHICLES (Formació obligatòria de PRL pel sector del metall)

- Millorar les competències i qualificacions dels treballadors ocupats. - Donar suport a la Formació Contínua com un element essencial del procés de formació al llarg de tota la vida. - Potenciar la sensibilitat dels p...

Duración: 8 horas. Inicio: 01/06/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


PRL OFICI: OPERARIS EN ACTIVITATS DE PREMUNTATGE, MUNTATGE, CANVI DE FORMAT I ACOBLAMENT EN FÀBRIQUES

- Millorar les competències i qualificacions dels treballadors ocupats. - Donar suport a la Formació Contínua com un element essencial del procés de formació al llarg de tota la vida. - Potenciar la sensibilitat dels p...

Duración: 20 horas. Inicio: 04/06/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


COMUNICACIÓ ESCRITA A L’EMPRESA

Una gran part de la comunicació, externa i interna, que fa una empresa és a través de l’escriptura. Cada missatge importa, ja sigui un correu electrònic, una proposta, un informe, una nota de premsa, una carta o un bloc....

Duración: 10 horas. Inicio: 04/06/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


PRL OFICI: OPERARIS DE MÀQUINES DE MECANITZAT PER ABRASIÓ (Formació obligatòria de PRL pel sector del metall)

- Millorar les competències i qualificacions dels treballadors ocupats. - Donar suport a la Formació Contínua com un element essencial del procés de formació al llarg de tota la vida. - Potenciar la sensibilitat dels p...

Duración: 20 horas. Inicio: 04/06/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


MARCADO CE Y SEGURIDAD EN MÁQUINAS

- Conocerá que obligaciones tienen los fabricantes e integradores de máquinas y líneas de proceso. - Conocerá el marco legal que afecta a las máquinas y líneas integradas en un proceso productivo. - Sabrá cuándo afec...

Duración: 12 horas. Inicio: 05/06/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


GETTING THINGS DONE (GTD): 10 CLAUS PER SER MES PRODUCTIU I EFICAÇ

- Millorar l’efectivitat i productivitat personal. - Conèixer i practicar una sèrie d’eines i principis d’actuació que ens poden ajudar a millorar la nostra eficiència personal....

Duración: 8 horas. Inicio: 05/06/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


LES XARXES SOCIALS MÉS EFECTIVES PEL TEU NEGOCI

- Facilitar la informació específica per a assolir uns coneixements bàsics en quan a xarxes socials per a empreses....

Duración: 4 horas. Inicio: 07/06/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


EINES PER A IMPLANTAR LA FELICITAT EN LA TEVA EMPRESA

- Aprendre a detectar de forma ràpida els indicadors de malestar emocional. - Conèixer noves eines que possibilitin la generació d'un nou model de felicitat a l'empresa....

Duración: 8 horas. Inicio: 11/06/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


ACTUALITZACIÓ DE PLATAFORMES ELEVADORES MÒBILS DE PERSONAL (PEMP)

- Adquirir els coneixements bàsics en seguretat i prevenció de plataformes elevadores. - Conèixer i utilitzar correctament els equips de protecció individual....

Duración: 8 horas. Inicio: 11/06/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


L'ÚS DEL CERTIFICAT DIGITAL, LA FACTURACIÓ ELECTRÒNICA I LA SIGNATURA ELECTRÒNICA

Conéixer l'ús del certificat digital, la signatura electrònica i la facturació electrònica així com els avantatges de la seva implantació....

Duración: 4 horas. Inicio: 12/06/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


OPERARIS EN ACTIVITATS DE PREMUNTATGE, MUNTATGE, CANVI DE FORMAT I ACOBLAMENT EN FÀBRIQUES (Formació obligatòria de PRL pel sector del metall)

- Millorar les competències i qualificacions dels treballadors ocupats. - Donar suport a la Formació Contínua com un element essencial del procés de formació al llarg de tota la vida. - Potenciar la sensibilitat dels p...

Duración: 8 horas. Inicio: 12/06/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR AUTOCAD 2D I 3D

- Identificar les eines de les quals disposa autocad per millorar el disseny assistit per ordinador. - Conèixer els detalls de l’eina i totes les seves opcions de funcionament tal com queden descrits en els continguts p...

Duración: 60 horas. Inicio: 12/06/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


MOS: MICROSOFT OFFICE EXCEL II

- Traslladar a l´assistent els coneixements necessaris per a la utilització professional de les principals eines que configuren Office. - Formar a l´assistent seguint el currículum dissenyat per Microsoft per a la corre...

Duración: 30 horas. Inicio: 13/06/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


COMPTABILITAT AVANÇADA

- Donar una visió global i integradora de la comptabilitat - Situar la comptabilitat dins les tasques administratiu- financeres. - Definir la relació entre comptabilitat i finances. - Consolidar el nivell de coneixeme...

Duración: 60 horas. Inicio: 15/06/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


COACHING COMERCIAL

- Escoltar, observar i saber preguntar per conèixer les necessitats reals del client i que se senti reconegut, important. - Canviar l'enfocament: del venedor xarlatà i el discurs monòleg amb característiques del servei,...

Duración: 5 horas. Inicio: 15/06/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


COMUNICAR-SE DE MANERA EFECTIVA

Liderar una reunió, defensar una posició o estratègia. Millorar l'expressió oral. Redactar comunicats i correus efectius. Dominar el llenguatge no verbal. Guanyar confiança, fluïdesa, eficàcia i persuasió. La com...

Duración: 10 horas. Inicio: 18/06/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


NOU REGLAMENT DE MAGATZEM DE PRODUCTES QUÍMICS APQ

- Identificar quines instal·lacions estan afectades pel nou Reglament 105/2010 i les seves ITC. - Conèixer les obligacions legals derivades d'aquest i saber implantar un sistema de control de les seves instal·lacions a...

Duración: 12 horas. Inicio: 18/06/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


HABILITATS DE COMUNICACIÓ

- Adquirir l'habilitat i conèixer els sistemes subjectius de la comunicació. - Entendre el missatge en tots els mitjans de comunicació. - Trasmetre el missatge de fomra correcta i aconseguint la màxima comprensió del...

Duración: 30 horas. Inicio: 18/06/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


TALLER DISEÑO DE APROVISIONAMIENTOS MILKRUN

- Aprenderá a diseñar un circuito Milkrun de aprovisionamiento a Producción....

Duración: 12 horas. Inicio: 19/06/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


MANTENIMIENTO Y LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS DE SISTEMAS HIDRÁULICOS

- Conocerá las características de componentes hidráulicos relevantes. - Podrá interpretar datos técnicos de cada componente. - Conocerá la forma en la que se puede mejorar la disponibilidad del equipo de producción. ...

Duración: 18 horas. Inicio: 19/06/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


"JEFEAS" O LIDERES

- Analitzar quina mena de directiu ets i l'impacte que té en el teu equip....

Duración: 8 horas. Inicio: 20/06/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


REQUISITS DE LA NOVA NORMA ISO 45001

- Conèixer l'estructura i requisits de la nova ISO 45001 segons esborrany de la mateixa. - Conèixer la documentació necessària i entendre els diferents requisits per començar a preparar la transició de la OHSAS 18001 a...

Duración: 7 horas. Inicio: 20/06/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


EL PLA D'EMPRESA: DE LA IDEA AL NEGOCI

- Aprendre la finalitat d'un pla d'empresa, conéixer totes les àrees que el conformen i saber com desenvolupar-lo....

Duración: 4 horas. Inicio: 21/06/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


ANGLÈS C.1.A

Competències pragmàtiques: funcional i discursiva. Comprensió oral. - Comprendre prou com per satisfer necessitats bàsiques, identificant la intenció comunicativa, l'assumpte, els punts principals i el registre, formal ...

Duración: 60 horas. Inicio: 22/06/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


PRL OFICI: OPERARIS DE MÀQUINES DE MECANITZAT PER DEFORMACIÓ I TALL DEL METALL

- Millorar les competències i qualificacions dels treballadors ocupats. - Donar suport a la Formació Contínua com un element essencial del procés de formació al llarg de tota la vida. - Potenciar la sensibilitat dels p...

Duración: 20 horas. Inicio: 02/07/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


ANGLÈS A.2.A

- Competències pragmàtiques: funcional i discursiva - Comprendre prou com per satisfer necessitats bàsiques, identificant la intenció comunicativa, l'assumpte, els punts principals i el registre, formal o informal, en l...

Duración: 75 horas. Inicio: 02/07/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


ELECTRICITAT PER A MECÀNICS

- Aconseguir que el dels assistents, cuand- finalitzin el curs- siguin capaços de: - Identificar elements dels quadres elèctrics - Comprovar si estan en bon estat - Saber substituir aquests elements - Aconseguiran re...

Duración: 25 horas. Inicio: 02/07/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL APLICADA A LA VENDA

- Gestionar les emocions, sense limitar-se per la por i les creences negatives. - Confiar en la capacitat per vendre creient en un mateix. - Conèixer els clients sabent què valoren i com pensen. - Visualitzar l'èxit d...

Duración: 5 horas. Inicio: 12/07/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


ANGLÈS B.1.C

- Competències pragmàtiques: funcional i discursiva. Comprensió oral. - Comprendre prou com per satisfer necessitats bàsiques, identificant la intenció comunicativa, l'assumpte, els punts principals i el registre, forma...

Duración: 60 horas. Inicio: 16/07/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


HI HA LLOC PEL COACHING A L’EMPRESA?

- Analitzar els beneficis que el coaching aporta a les organitzacions i l’impacte positiu que origina en les persones....

Duración: 8 horas. Inicio: 17/07/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


ELEVATOR PITCH. COMUNICACIÓ DE VALOR AFEGIT

- Saber transmetre el missatge i la idea, de manera impactant i convincent. - Copsar l'interès dels clients amb una oratòria clara, carismàtica, parlar amb seguretat i presentar missatges de manera original, fent ús de ...

Duración: 5 horas. Inicio: 20/07/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


ELECTRICITAT INDUSTRIAL

- Capacitar als alumnes per tal que puguin desenvolupar adequadament funcions de manteniment elèctric industrial. - Conèixer el funcionament dels diferents circuits elèctrics a la indústria. - Diagnosticar i reparar av...

Duración: 60 horas. Inicio: 04/09/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


HIDRÀULICA INDUSTRIAL

- Nomenar els components bàsics i els seus símbols. - Explicar els principis físics de la hidràulica i utilitzar-los per a la localització d'avaries. - Coneixerà com es mesuren la pressió i el cabal volumètric en un ...

Duración: 20 horas. Inicio: 17/09/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


ELS 4 NIVELLS D’ACTITUD PROFESSIONAL

- Conèixer en qui nivel d’actitud profesional estàs situat i les repercussions de la mateixa....

Duración: 8 horas. Inicio: 20/09/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


TALLER SMED: REDUCCIÓN DEL TIEMPO DE PREPARACIÓN DE MÁQUINAS E INSTALACIONES

- Aprenderá la metodología SMED y será capaz de ponerla en marcha en su organización. - Establecer una dinámica de mejora progresiva de la flexibilidad sin comprometer la productividad....

Duración: 8 horas. Inicio: 26/09/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


PNEUMÀTICA AVANÇADA

- Calcular, dissenyar, muntar i provar sistemes pneumàtics complexos. - Identificar i descriure el disseny, característiques i funcionament dels dispositius de potència per a aplicacions específiques. - Optimitzar apli...

Duración: 16 horas. Inicio: 02/10/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


ANGLÈS A.2.B

- Competències pragmàtiques: funcional i discursiva Comprensió oral - Comprendre prou com per satisfer necessitats bàsiques, identificant la intenció comunicativa, l'assumpte, els punts principals i el registre, formal...

Duración: 75 horas. Inicio: 10/10/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


QUÈ CANVIARÀ SI DECIDEIXES?

- Prendre consciència de la importància de prendre decisions correctes....

Duración: 8 horas. Inicio: 18/10/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


GESTIÓ DE SISTEMES APLICATS A INDÚSTRIA 4.0

- Aprendrà a configurar equips de dades per RFID. - Realitzarà configuracions de sistemes de comunicacions per a l'accés a dades d'equips externs mitjançant TCP / IP. - Coneixerà la forma de gestió de dades de produc...

Duración: 30 horas. Inicio: 22/10/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


QUIN CONTROL TENS SOBRE LES TEVES EMOCIONS?

Prendre consciència de la importància deprendre decisions correctes....

Duración: 8 horas. Inicio: 08/11/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable 

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE L'HOSPITALET Y BAIX LLOBREGAT - AEBALL * UNIÓN PATRONAL METALÚRGICA DE L'HOSPITALET Y BAIX LLOBREGAT - UPMBALL.
Avda. Fabregada, 93, 1º 3ª, Esc. Derecha - 08901 L'Hospitalet de Llobregat . Barcelona * Telf. 93.337 04 50 . E-mail :aeball@aeball.net . Nota legal . Créditos
AEBALL · UPMBALL · INFORMACIÓN · ACTIVIDADES · SERVICIOS · ÁREA SOCIOS · CONTACTO