Català · Español · Inglés Asóciate

BUSCADOR DE CURSOS
 Area:

 Modalidad:

 Sector:
Facebook
Home >> SERVICIOS >> FORMACIÓN >> INFORMACIÓN DE CURSOS

INFORMACIÓN DE CURSOS
Cursos dirigidos a trabajadores en activo de todos los sectores y personas desempleadas (consultar plazas)

Cursos encontrados: 79

ADAPTACIÓ ALS REQUISITS DE LA NORMA ISO 9001:2015 INICIO EN FECHA PREVISTA

Els objectius del curs són: - Conèixer els nous requisits per al Sistema de Gestió de la Qualitat i els principis de gestió que ha establert ISO amb la nova versió de la Norma ISO 9001: 2015. - Proporcionar als assis...

Duración: 12 horas. Inicio: 18/01/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


PRL 2º CICLO MC ELECTRICIDAD MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE AT Y BT

Objetivos generales: Mejorar las competencias y cualificaciones de los trabajadores ocupados. Apoyar la Formación Continua como un elemento esencial del proceso de formación a lo largo de toda la vida. Potenciar la sen...

Duración: 20 horas. Inicio: 23/01/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


PRL 2º CICLO M C FONTANERÍA E INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN

Mejorar las competencias y cualificaciones de los trabajadores ocupados. Apoyar la Formación Continua como un elemento esencial del proceso de formación a lo largo de toda la vida. Potenciar la sensibilidad de los profes...

Duración: 20 horas. Inicio: 23/01/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


PRL 2º CICLO M C INSTALACIONES, REPARACIONES, MONTAJES, ESTRUCTURAS METÁLICAS, CERRAJERÍA Y CARPINTERIA METÁLICA

Contribuir a la determinación de las cualificaciones y competencias profesionales específicas del sector del Metal en materia de seguridad y salud en el trabajo. Lograr que las acciones y actuaciones en relación con los ...

Duración: 20 horas. Inicio: 23/01/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


PRIMERS AUXILIS

Els objectius podrien resumirse en conservar la vida de l'accidentat, evitar complicacions derivades de l'accident (tant físiques com psicològiques), ajudar a la recuperació de l'accidentat i assegurar el seu trasllat al...

Duración: 6 horas. Inicio: 25/01/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


ADAPTACIÓ ALS REQUISITS DE LA NOVA NORMA ISO 14001: 2015

Els objectius del curs són: - Conèixer els nous requisits per al Sistema de Gestió del Medi Ambient i els principis de gestió que ha establert ISO amb la nova versió de la Norma ISO 14001: 2015. - Proporcionar als assi...

Duración: 12 horas. Inicio: 25/01/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


SOLDADURA TIG

Objectius general: -Dotar al participant de coneixements teòric/pràctics significatius sobre soldadura tig per tal d’executar els processos de fabricació, muntatge i reparació d'elements de caldereria, canonades i estr...

Duración: 60 horas. Inicio: 29/01/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


PRL 2º CICLO P.E INSTALACIONES, REPARACIONES, MONTAJES, ESTRUCTURAS METÁLICAS, CERRAJERÍA Y CARPINTERIA METÁLICA

Contribuir a la determinación de las cualificaciones y competencias profesionales específicas del sector del Metal en materia de seguridad y salud en el trabajo. Lograr que las acciones y actuaciones en relación con los ...

Duración: 6 horas. Inicio: 30/01/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


PRL 2º CICLO P.E FONTANERÍA Y CLIMATIZACIÓN

Contribuir a la determinación de las cualificaciones y competencias profesionales específicas del sector del Metal en materia de seguridad y salud en el trabajo. Lograr que las acciones y actuaciones en relación con los ...

Duración: 6 horas. Inicio: 01/02/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


CONSTITUÏR-SE COM AUTÒNOM O COM A SOCIETAT INICIO EN FECHA PREVISTA

Donar als assistents els coneixements sobre les diferents formes jurídiques existents per tal de constituïr-se de la millor manera pels seus interessos....

Duración: 4 horas. Inicio: 01/02/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


COM VENDRE EL TEU PRODUCTE I NEGOCIAR EN ANGLÈS

L’objectiu d’aquest curs és que aprendre expressions útils per a fer servir en reunions de l’entorn professional....

Duración: 6 horas. Inicio: 01/02/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


PRL 2º CICLO P.E. ELECTRICIDAD MONTAJE Y MANTENIM. DE INSTALACIONES DE AT Y BT

Contribuir a la determinación de las cualificaciones y competencias profesionales específicas del sector del Metal en materia de seguridad y salud en el trabajo. Lograr que las acciones y actuaciones en relación con los ...

Duración: 6 horas. Inicio: 02/02/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


MÀRQUETING LOW COST INICIO EN FECHA PREVISTA

Facilitar als asssitents les eines bàsiques per iniciar-se en un tipus de màrqueting amb pocs recursos i un gran impacte....

Duración: 4 horas. Inicio: 05/02/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


EINES PER A IMPLANTAR LA FELICITAT EN LA TEVA EMPRESA

Aprendre a detectar de forma ràpida els indicadors de malestar emocional. Conèixer noves eines que possibilitin la generació d'un nou model de felicitat a l'empresa....

Duración: 8 horas. Inicio: 06/02/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


AUDITOR INTERN EN SISTEMES DE GESTIÓ DE LA QUALITAT, ISO 9001:2015

Els principals objectius del curs són els següents: - Conèixer els Requisits de les noves versions de les Normes ISO 9001: 2015 i ISO 14001: 2015. - Conèixer la documentació necessària i proporcionar les eines per dur ...

Duración: 20 horas. Inicio: 07/02/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


TRACTAMENT LABORAL DE LES RETRIBUCIONS DELS ADMINISTRADORS

El curs pretén donar a conèixer els diferents aspectes referents al tractament laboral de la retribució dels administradors com a rendiment de treball o com a activitat econòmica, analitzant l'enquadrament en els règims ...

Duración: 6 horas. Inicio: 09/02/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


TRUCADES EN ANGLÈS

L’objectiu del curs és dotar l’alumne amb eines per poder atendre trucades telefòniques en anglès amb el protocol lingüístic de l’idioma....

Duración: 6 horas. Inicio: 09/02/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


COMUNICACIÓ CORPORAL

Capacitat de llegir i descodificar els senyals i pistes del cos és una de las habilitats que permeten millorar la imatge que volem transmetre i fer-nos amb el control de la nostra carrera professional. A través de l’exp...

Duración: 10 horas. Inicio: 12/02/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


ANGLÈS A.1.A

OBJECTIUS ESPECÍFICS Competències pragmàtiques: funcional i discursiva Comprensió oral - Comprendre prou com per satisfer necessitats bàsiques, identificant la intenció comunicativa, l'assumpte, els punts principals ...

Duración: 75 horas. Inicio: 12/02/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


NEUMÁTICA Y ELECTRONEUMÁTICA INDUSTRIAL

Entenderá el significado de un sistema neumático y su aplicación en máquinas de producción. Será capaz de regular óptimamente la velocidad de funcionamiento y la presión de trabajo. Detectará los fallos en componentes ne...

Duración: 25 horas. Inicio: 12/02/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


COM ESCRIURE EMAILS EN ANGLÈS

L’objectiu del curs és aprendre a escriure diferents tipus d’email. És important conèixer els diferents registres segons el tipus d’email a escriure....

Duración: 4 horas. Inicio: 13/02/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


FOOD SAFETY QUALITY MANAGER:BRC, IFS, FSSC- ISO 22000

Proporcionar als participants el coneixement i les eines adequades per avaluar, implantar i millorar els Sistemes de Qualitat i Seguretat Alimentària segons de les normes d'innocuïtat alimentària més importants en l'actu...

Duración: 12 horas. Inicio: 14/02/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


LIDERATGE TRANSFORMACIONAL

Construiràs relacions professionals més eficaces. Prendràs decisions amb més seguretat. Negociaràs i gestionaràs conflictes de manera efectiva. Iniciaràs i dirigiràs canvis amb més habilitats. Dirigiràs al teu equip c...

Duración: 16 horas. Inicio: 15/02/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


ATEX (D'ATMÓSFERES EXPLOSIVES)

Analitzar les situacions de risc que es troba el treballador que realitza treballs en Atmósferes Explosives. Conèixer les mesures preventives que es poden adoptar per evitar els riscos en aquestes atmósferes. Instruir so...

Duración: 6 horas. Inicio: 16/02/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


NOU REGLAMENT DE MAGATZEM DE PRODUCTES QUÍMICS APQ

L'objectiu d'aquest curs és identificar quines instal·lacions estan afectades pel nou Reglament 105/2010 i les seves ITC. Conèixer les obligacions legals derivades d'aquest i saber implantar un sistema de control de les ...

Duración: 12 horas. Inicio: 19/02/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


AUDITOR INTERN SISTEMES GESTIÓ MEDI AMBIENTAL, ISO 14001: 2015

Repassar, punt a punt, els aspectes claus de la Norma ISO 14001: 2004. Conocer els requisits de les diferents eines de Gestió Ambiental que s'han de dominar, en base a les exigències de la norma ISO 14001: 2004. Aprendre...

Duración: 20 horas. Inicio: 19/02/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


HIDRÁULICA INDUSTRIAL

Será capaz de nombrar los componentes básicos y sus símbolos. Podrá explicar los principios físicos de la hidráulica y utilizarlos para la localización de averías. Conocerá cómo se miden la presión y el caudal volumétric...

Duración: 20 horas. Inicio: 19/02/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


XINES

Assolir els coneixement sobre la cultura i els costums de Xina. Tener una primera noció de les estructures de la llengua xinesa. Conèixer les bases de la fonètica i de la pronunciació. Aprendre un vocabulari bàsic del xi...

Duración: 40 horas. Inicio: 20/02/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


RUS NIVELL INCIAL

Adquirir coneixements bàsics de l'idioma per poder desembolicar-se en un entorn de parla russa. Sessions pràctiques amb la teoria lingüística aplicada en forma de simulacions i role-plays....

Duración: 40 horas. Inicio: 20/02/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


NOVA LLEI DE REFORMES URGENTS DEL TREBALL AUTÒNOM

Analitzar les principals novetats de la reforma del treball autònom....

Duración: 6 horas. Inicio: 20/02/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


PRL OFICIO: OPERARIOS DE MÁQUINAS DE MECANIZADO POR ARRANQUE DE VIRUTA TARDA

Mejorar las competencias y cualificaciones de los trabajadores ocupados. Apoyar la Formación Continua como un elemento esencial del proceso de formación a lo largo de toda la vida. Potenciar la sensibilidad de los profes...

Duración: 20 horas. Inicio: 20/02/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


TECNOLOGÍA DE VACÍO

Aprenderán cómo generar, regular y ajustar el vacío. Conocerán el funcionamiento de una tobera tipo Venturi. Conocerán la influencia de la presión en el vacío y en el tiempo de evacuación, utilizando diversos tipos de to...

Duración: 8 horas. Inicio: 21/02/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


GESTIÓ DEL RISC. ISO 9001:2015- ISO 31000

Entendre el concepte de cultura del risc i la seva evolució en el temps Analitzar, conèixer i comprendre els requisits de la Gestió de Riscos en la Norma ISO 9001: 2015. Diferenciar els diferents enfocaments que poden ...

Duración: 7 horas. Inicio: 22/02/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


AUDITOR CAP IRCA QUALITAT ISO 9001:2015

La sèrie ISO 9000 constitueix un model excel·lent per a la millora dels processos dels negocis. Està basada en el cicle "Planificar - Fer-Verificar - Actuar" i en els 8 principis de la gestió de la qualitat. Per assegura...

Duración: 40 horas. Inicio: 26/02/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


COMUNICACIÓ ESCRITA A L’EMPRESA

Una gran part de la comunicació, externa i interna, que fa una empresa és a través de l’escriptura. Cada missatge importa, ja sigui un correu electrònic, una proposta, un informe, una nota de premsa, una carta o un bloc....

Duración: 10 horas. Inicio: 27/02/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


AVALUACIÓ DE RISCOS MAQUINÀRIA (EN ISO 12100: 2010 I SEGURETAT FUNCIONAL)

Els objectius del curs són els mètodes per determinar les mesures necessàries per a la reducció dels riscos en les màquines (EN ISO 12100 i Seguretat Funcional), seguretat directa, indirecta i indicativa, procediments pe...

Duración: 8 horas. Inicio: 28/02/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


VALIDACIÓ DE SEGURETAT FUNCIONAL EN APLICACIONS EN MAQUINÀRIA

D'acord amb la Directiva de Màquines i les normes harmonitzades EN ISO 13849 i EN 62061 s'ha de validar la seguretat de la màquina i això inclou la validació de la tècnica de seguretat. Com procedir? Què es necessita per...

Duración: 8 horas. Inicio: 01/03/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


EL PLA D'EMPRESA: DE LA IDEA AL NEGOCI

Aprendre la finalitat d'un pla d'empresa, conéixer totes les àrees que el conformen i saber com desenvolupar-lo....

Duración: 4 horas. Inicio: 01/03/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


COMUNICAR-SE DE MANERA EFECTIVA

Liderar una reunió, defensar una posició o estratègia. Millorar l'expressió oral. Redactar comunicats i correus efectius. Dominar el llenguatge no verbal. Guanyar confiança, fluïdesa, eficàcia i persuasió. La com...

Duración: 10 horas. Inicio: 05/03/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


ELECTRICIDAD PARA MECÁNICOS

El objetiv- del mismo es conseguir que el los asistentes, cuand- finalicen el curs- sean capaces de: Identificar elementos de los cuadros eléctricos Comprobar si están en buen estado Saber sustituir dichos elementos ...

Duración: 25 horas. Inicio: 05/03/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


ADAPTACIÓ ALS REQUISITS DE LA NORMA ISO 9001:2015

Dirigit a Responsables i Tècnics de Qualitat, a Professionals i Auditors Interns formats segons la ISO 9001: 2008 que tinguin competències específiques en la Gestió de la Qualitat i desitgin conèixer els requisits de la ...

Duración: 12 horas. Inicio: 08/03/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


7 EINES NO SALARIALS PER RETENIR EL TALENT

Reflexionar sobre les causes de la fuita de talent. Donar a conèixer diferents alternatives i possibilitats no salarials. Facilitar l’adopció de mesures concretes i adaptades a les necessitats de les empreses dels partic...

Duración: 4 horas. Inicio: 08/03/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


QUÈ POT DEDUÏR UN AUTÒNOM DELS SEUS IMPOSTOS

Informar i/o actualitzar als assistents dels conceptes fiscals susceptibles de deducció per a no tenir sancions d'Hisenda....

Duración: 4 horas. Inicio: 09/03/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


EXPERT NOU REGLAMENT EUROPEU DE PROTECCIÓ DE DADES (RGPD)

Capacitarà des d'una visió jurídica i tecnològica per a realitzar les tasques del Delegat de Protecció de Dades i permetrà conèixer els detalls d'aquesta regulació....

Duración: 24 horas. Inicio: 12/03/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


AUDITOR CAP IRCA MEDI AMBIENT, ISO 14001:2015

L'objectiu d'aquest curs és transmetre al participant el coneixement complet sobre el maneig de la normativa nacional i internacional en relació amb la gestió ambiental. Els participants aprenen les etapes necessàries p...

Duración: 40 horas. Inicio: 12/03/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


AUTOCAD 2D 3D

Objectius generals: - Identificar les eines de les quals disposa autocad per millorar el disseny assistit per ordinador. Objectius específics: - Adquirir uns primers coneixements introductoris al sistema CAD - Aprend...

Duración: 60 horas. Inicio: 12/03/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


CREIXES O ET DECREIXEN COM A DIRECTIU?

Aprendre a empatitzar amb l’equip per a motivar-lo i augmentar el rendiment del mateix i aconseguir els objectius marcats....

Duración: 8 horas. Inicio: 13/03/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


COMUNICACIÓN EFECTIVA DE TÉCNICOS EN CONTACTO CON EL CLIENTE

Desarrollará e incrementará la capacidad de captación de las percepciones del cliente. Será capaz de aplicar el ‘ciclo de comunicación’ con el cliente Mejorará sus habilidades de comunicación enfocadas al cliente. Desar...

Duración: 12 horas. Inicio: 13/03/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


TALLER: CÓM ELABORAR UN CATÀLEG

Obtenir la informació necessària per realitzar un catàleg que representi a l'empresa i que li doni un valor afegit en quant a imatge de marca, que mostri tant els productes com la filosofia de l’empresa, que ha d’ajudar ...

Duración: 4 horas. Inicio: 15/03/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


AUDITOR INTERN SISTEMES GESTIÓ DE QUALITAT SEGONS NOVA NORMA IATF 16949:2016

El curs pretén formar els Auditors Interns i al personal amb responsabilitat sobre temes de Qualitat en el Sector Automoció, segons els requisits de la IATF (Internacional Automotive Task Force). Els objectius del curs s...

Duración: 21 horas. Inicio: 21/03/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


AUDITOR INTERN SISTEMA DE GESTIÓ DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL SEGONS LA OHSAS 18001: 2007 (ISO 45001)

Conèixer i comprendre els requisits de la OHSAS 18001: 2007 en l'àmbit de la seva Organització. Aprendre A estructurar i documentar adequadament el seu propi Sistema de Gestió de la Seguretat i la Salut en el Treball. As...

Duración: 20 horas. Inicio: 26/03/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


TALLER TRABAJO EN EQUIPO Y LA MOTIVACIÓN EN PLANTAS INDUSTRIALES

Identificar cuando trabajar en grupo y en equipo. Conocer las fases de creación del equipo y las características de los equipos eficaces. Ser capaces de trabajar proactivamente para crear y mantener ambientes favorables ...

Duración: 5 horas. Inicio: 04/04/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INSTALACIONES NEUMÁTICAS

Comprenderá y evaluará la relación entre el consumo y el coste de las fuentes de energía. Se aplicarán medidas de eficiencia en la preparación y distribución y consumo de aire comprimido. Se corregirán los problemas qu...

Duración: 12 horas. Inicio: 04/04/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


NOVA NORMA ISO 45001

Conèixer l'estructura i requisits de la nova ISO 45001 segons esborrany de la mateixa. Conèixer la documentació necessària i entendre els diferents requisits per començar a preparar la transició de la OHSAS 18001 a ISO 4...

Duración: 7 horas. Inicio: 06/04/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Tipo:


NOUS REQUISITS NORMA IATF 16949: 2016 I LA SEVA INTEGRACIÓ AMB LA ISO 9001: 2015

El principal objectiu d'aquest curs és donar a conèixer les novetats relatives a la IATF 16949: 2016, la nova norma per als sistemes de gestió de qualitat en empreses del sector d'automoció, que substitueix la ISO / TS 1...

Duración: 14 horas. Inicio: 09/04/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


LA VENTA CONSULTIVA (OH-NORMAN)

Conocerá los principios de la venta. Conocerá el ciclo de la venta. Sabrá realizar aperturas positivas. Será capaz de usar preguntas abiertas y cerradas. Podrá utilizar los fundamentos de la escucha activa. Será capaz de...

Duración: 16 horas. Inicio: 10/04/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


AUTOMATIZACIÓ PROGRAMABLE II

Objectius generals: -Dotar al participant de coneixements teòric/pràctics significatius sobre automatització elèctrica, electropneumàtica i pneumàtica com a base per a l’adquisició de les competències pertinents necess...

Duración: 50 horas. Inicio: 10/04/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


LA CADENA CRÍTICA EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS

Conocerá las ventajas de la aplicación de la Gestión por Cadena Crítica. Podrá realizar una mejor definición de los requisitos del Proyecto. Podrá realizar una mejor asignación de recursos teniendo en cuenta sus dependen...

Duración: 16 horas. Inicio: 10/04/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


AUDITOR INTERN EN SISTEMES DE GESTIÓ DE LA QUALITAT, ISO 9001:2015

El objectius del curs serà realitzar un repàs de la Norma ISO 9001 i conèixer tots els Requisits i les diferents eines de gestió que ha de dominar un auditor intern dels Sistemes de Gestió de la Qualitat segons les exigè...

Duración: 20 horas. Inicio: 11/04/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


TALLER 5S EN PRODUCCIÓ I OFICINES

Aprenderá como aplicar la metodología 5S en un entorno productivo. Será capaz de poner en marcha un programa 5S en su organización...

Duración: 8 horas. Inicio: 17/04/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


TALLER VALUE STREAM MAPPING.MAPEO FDE LA CADENA DE VALOR

Aprenderá paso a paso las Metodologías Value Stream Mapping. Será capaz de aplicarlo en un entorno real...

Duración: 12 horas. Inicio: 18/04/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


ANGLÈS A.1.B

OBJECTIUS ESPECÍFICS Competències pragmàtiques: funcional i discursiva Comprensió oral - Comprendre prou com per satisfer necessitats bàsiques, identificant la intenció comunicativa, l'assumpte, els punts principals ...

Duración: 75 horas. Inicio: 23/04/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


MANTENIMENT INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ

Objectius general: -Adquirir coneixements teòrics i pràctics del manteniment de calderes. Objectius específics: - Introduir els participants en el coneixement de les instal·lacions de climatització. - Conèixer els ti...

Duración: 50 horas. Inicio: 07/05/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


AUDITOR DE PROCESSOS SEGON EL REFERENCIAL VDA. 6.3(V2016)

Planificar i dur a terme un programa d'Auditories de Processos eficaç i eficient basat en els requisits dels clients d'automoció i sota l'enfocament del referencial VDA 6.3 (2016). Interpretar els requisits que s'han d'...

Duración: 21 horas. Inicio: 07/05/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


AUDITORIES DE PRODUCTE SEGONS VDA 6.5

Planificar, documentar i implementar un Programa d'Auditories de Producte d'acord amb els requisits del Referencial VDA 6.5 de la indústria d'Automoció....

Duración: 7 horas. Inicio: 10/05/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


COMMUNICATING AND NEGOTIATING IN ENGLISH

Understand the origin and basis of conflict and negotiation. Differentiate about different kinds of conflict. Get insight on strategies and tactics to overcome conflict. Know how to negotiate in an effective way. Pract...

Duración: 8 horas. Inicio: 15/05/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


FORMEL Q - SISTEMA DE AVALUACIÓ A PROVEÏDORS VW

Obtingut una visió general dels requisits per a ser subministrador de peces d'automoció. Adquirit la formació necessària per a aplicar en la empresa les tècniques d'avaluació utilitzades en Formel Q....

Duración: 14 horas. Inicio: 24/05/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


TALLER PRODUCCIÓN CELULAR

Aprenderá a reconocer las situaciones en que la Producción. Celular aporta beneficios. Aprenderá a diseñar una Célula de Producción dentro del contexto de la fábrica...

Duración: 12 horas. Inicio: 29/05/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


GETTING THINGS DONE (GTD): 10 CLAUS PER SER MES PRODUCTIU I EFICAÇ

Millorar l’efectivitat i productivitat personal. Conèixer i practicar una sèrie d’eines i principis d’actuació que ens poden ajudar a millorar la nostra eficiència personal....

Duración: 8 horas. Inicio: 05/06/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


MARCADO CE Y SEGURIDAD EN MÁQUINAS

Conocerá que obligaciones tienen los fabricantes e integradores de máquinas y líneas de proceso. Conocerá el marco legal que afecta a las máquinas y líneas integradas en un proceso productivo. Sabrá cuándo afecta el mar...

Duración: 12 horas. Inicio: 05/06/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


L'ÚS DEL CERTIFICAT DIGITAL, LA FACTURACIÓ ELECTRÒNICA I LA SIGNATURA ELECTRÒNICA

Conéixer l'ús del certificat digital, la signatura electrònica i la facturació electrònica així com els avantatges de la seva implantació....

Duración: 4 horas. Inicio: 12/06/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


TALLER DISEÑO DE APROVISIONAMIENTOS MILKRUN

Aprenderá a diseñar un circuito Milkrun de aprovisionamiento a Producción....

Duración: 12 horas. Inicio: 19/06/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


MANTENIMIENTO Y LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS DE SISTEMAS HIDRÁULICOS

Conocerá las características de componentes hidráulicos relevantes. Podrá interpretar datos técnicos de cada componente. Conocerá la forma en la que se puede mejorar la disponibilidad del equipo de producción. Conocerá t...

Duración: 18 horas. Inicio: 19/06/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


EL PLA D'EMPRESA: DE LA IDEA AL NEGOCI

Aprendre la finalitat d'un pla d'empresa, conéixer totes les àrees que el conformen i saber com desenvolupar-lo....

Duración: 4 horas. Inicio: 21/06/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


ANGLÈS A.2.A

OBJECTIUS ESPECÍFICS Competències pragmàtiques: funcional i discursiva Comprensió oral - Comprendre prou com per satisfer necessitats bàsiques, identificant la intenció comunicativa, l'assumpte, els punts principals ...

Duración: 75 horas. Inicio: 02/07/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


TALLER SMED: REDUCCIÓN DEL TIEMPO DE PREPARACIÓN DE MÁQUINAS E INSTALACIONES

Aprenderá la metodología SMED y será capaz de ponerla en marcha en su organización. Aprenderá cómo establecer una dinámica de mejora progresiva de la flexibilidad sin comprometer la productividad....

Duración: 8 horas. Inicio: 26/09/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


NEUMÁTICA AVANZADA

Podrá calcular, diseñar, montar y probar sistemas neumáticos complejos. Podrá identificar y describir el diseño, características y funcionamiento de los dispositivos de potencia para aplicaciones específicas. Sabrá optim...

Duración: 16 horas. Inicio: 02/10/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


ANGLÈS A.2.B

OBJECTIUS ESPECÍFICS Competències pragmàtiques: funcional i discursiva Comprensió oral - Comprendre prou com per satisfer necessitats bàsiques, identificant la intenció comunicativa, l'assumpte, els punts principals ...

Duración: 75 horas. Inicio: 10/10/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


GESTIÓN DE SISTEMAS APLICADOS A INDUSTRIA 4.0

Aprenderá a configurar equipos de datos por RFID. Realizará configuraciones de sistemas de comunicaciones para el acceso a datos de equipos externos mediante TCP/IP. Conocerá la forma de gestión de datos de producción y ...

Duración: 30 horas. Inicio: 22/10/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable 

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE L'HOSPITALET Y BAIX LLOBREGAT - AEBALL * UNIÓN PATRONAL METALÚRGICA DE L'HOSPITALET Y BAIX LLOBREGAT - UPMBALL.
Avda. Fabregada, 93, 1º 3ª, Esc. Derecha - 08901 L'Hospitalet de Llobregat . Barcelona * Telf. 93.337 04 50 . E-mail :aeball@aeball.net . Nota legal . Créditos
AEBALL · UPMBALL · INFORMACIÓN · ACTIVIDADES · SERVICIOS · ÁREA SOCIOS · CONTACTO