Ventajas y descuentos
Ver todos los acuerdos

REMELCAT

Ventajas y descuentos Hem arribat a un acord amb REMELcat S.L., empresa associada ubicada a L’Hospitalet de Llobregat, dedicada a l’assessorament integral per un parc de maquinària que compleixi amb les diferents normatives de legalització, certificació, prevenció de riscos laborals, etc.

En virtut de l’acord, REMELcat ofereix als socis d’AEBALL / UPMBALL un diagnòstic de maquinària gratuït, així com condicions especials en la contractació dels seus serveis:

PRODUCTES:
Diagnòstic del parc de maquinària: 0 €*
Avaluació de riscos i certificació del compliment del RD 1215/1997: 180 €*
Estudi d'adequació al RD 1215/1997: 405 €*
Implementació de mesures correctores: 10 % de descompte*
Documentació per al marcatge CE: 10 % de descompte*

*preu socis AEBALL / UPMBALL

REMELcat compta amb experts amb àmplia experiència en assessorament i defensa jurídica relacionada amb accidents de treball, així com en normativa de prevenció de riscos, per tant els seus professionals poden aportar un valor afegit al que ofereixen altres empreses legalitzadores, al estar dotats d’una visió integral jurídico-tècnica, i de coneixements de la normativa laboral, l’adequació de màquines, el marcatge CE, la normativa de prevenció de riscos, etc.

Per a més informació, contactar amb Neus Olea (neus@aeball.net)<< VolverAvda. Fabregada, 93, 1º 3ª, Esc. Derecha
08901 L'Hospitalet de Llobregat . Barcelona